program 2022

FREDAG 1 april

Sekretariatet öppet. Uthämtning av nummerlappar

2:a våningen på sekretariatsbyggnaden

17.00-20.00

Träning i skjutning

18.00-20.00

Möjlighet att träna skjutning inför Östersundsloppet

Skjutvallen

LÖRdag 2 APRIL

östersundsloppet

08.30-17.00

Sekretariatet öppet

2:a våningen på sekretariatsbyggnaden

09.20-10.20

Möjlighet att träna skjutning inför Östersundsloppet

Skjutvallen

11.00

Start H/D Individuellt 4x3 km

Skjutningar Ligg, Ligg, Stå

13.00

Stafett 3-mannalag 3x1,1 km per åkare

Skjutningar Ligg, Stå

Man får själv välja skjutbanor både under träning och tävling. Obligatoriskt att delta i träning vid minst ett av träningstillfällena. Skulle det vid tävling visa sig att den bana man vill skjuta på är upptagen får man ta en annan ledig eller vänta tills den bana man vill ha blir ledig.

Senast 2022-03-29

Efteranmälan t.o.m 2022-03-31 kl. 20.00 mot tilläggsavgift, +100 kr för individuell start och +300 kr för stafettlag.

Efteranmälan görs direkt till Lars-Evert Nilsson
Telefon:
070-678 11 46

Individuell start 400 kr

Stafettlag 1200 kr

Anslås under fredagen och kan hämtas vid tävlingssekretariatet.

Nummerlappar delas ut på tävlingssekretariatet. Återlämnas direkt efter målgång. Förlorad nummerlapp ersätts med 500 kronor.

Tidtagningschipet sätts på av funktionär strax innan start i startfållan. När åkaren gått in i startfållan, får man inte lämna fållan före start.

Chippet tas av efter målgång vid utgången av målfållan.

Ej återlämnat chip debiteras med 500 kr.

En fotograf kommer att finnas på arenan, bilder som tas av denne kan komma att användas för marknadsföring av framtida upplagor av loppet.

Bilder kan också komma att publiceras på biathlonostersund.se

Anslås samt publiceras på hemsidan och IndTA.

Sker snarast möjligt efter att sista stafettlag passerat mållinjen. Stort prisbord till utlottning bland deltagare som fullföljt loppet. För att vinna något av de priser som lottas ut måste du personligen vara på plats vid prisutdelningen

Svenska skidskytteförbundets nationella regler 2020-05-01 gäller i tillämpliga delar. OBS! deltagande sker på egen risk.

Skjutningen i ligg utan stöd och vid stå har man hjälp av en stödpåle. Vid både ligg och stå skjuter man på stor prick. Vapnen saknar rem. Varje bom ger en straffrunda om 150 m. Ej avlossat skott renderar ett tidstillägg på 120 sek + straffrunda.

Säkerhetsutbildning sker i samband med träning fredag och lördag.

Vallabodar finns för uthyrning på Östersunds skidstadion, pris 600 kr/helg. Depositionsavgift 200 kronor för nyckel betalas vid uthämtandet på sekretariatet.

Omklädning finns i allmänhetens omklädningsrum.

Området på västra sidan om Litsvägen samt på Sågplan (Undvik parkeringen vid Arctura (ovanför läktaren).

Servering med mat och fika till försäljning finns i sekretarietat.

Ingen servering finns under provskjutning

Se ovan

Tävlingsledare: Tord Österlund

Sekretariat: TBD

TD: TBD

Tävlingsinfo: Lars-Evert Nilsson Telefon: 070-678 11 46

Sekretariatsbyggnaden, vån 2.

Karta över området >

Tävlingsjuryn består av tävlingsledare Tord Österlund och TD. Denna grupp behandlar och beslutar i tvister av olika slag.